Skrota dagens data-undervisning!

Jag satt och jobbade i Google Analytics. Upptäckte då att man hade ändrat lite i en meny. Ingen stor sak det är sådant som händer när man använder tjänster på nätet. Helt klart var det en förbättring och gjorde just den funktionen lättöverskådlig.

Det fick mig att fundera över hur mycket av dagens data-undervisning ser ut. Jag har sett alltför ofta att man lär eleverna Office-paketen. Hur man gör tabeller i Excel osv. Kunskaper som snabbt blir omoderna. Dagens Office-paket kommer ju knappast att se likadant ut när dagens elever kommer ut i arbetslivet. Det är ju inte ens säkert att det finns något Office-paket då.

Skolan borde kanske istället jobba med de tjänsterna som lever på nätet. Nu menar jag inte att man skall lära sig hur man gör tabeller i Google Docs kalkyldel. Utan istället att man lär eleverna hur dessa program och tjänster är uppbyggda. Målet är att lära eleverna hur man utvärdera tjänsterna. Dagens elever kommer ju att leva större delen av sitt på nätet med många, många olika tjänster. En kunskap som kommer att bli viktig är just att kunna utvärdera tjänster och se om de möter de behov man har.

Jag har förut skrivit om att skolan kommer att flytta ut sina IT-system. Det i sin tur innebär att dagens tjänster även kommer att följa med. Det kommer i sin tur att påverka själva undervisningen. Då kan det ju vara bra om man lär eleverna hur dessa system är uppbyggda samt hur man kritiskt granska dem.

Inläggsförfattare: Skribent