Elektroniska IUP-program har missat något!

När man har några barn så är det lite körigt nu. Det skall ju vara ett utvecklingssamtal för varje barn och gärna samma vecka. Skall jag vara ärlig så tycker jag alltför ofta att samtalen är lite småtradiga. Samtalet börjar nästan varje gång med en beskrivning från pedagogen om hur mitt barn är i skolan som om det skulle vara någon större skillnad mot hemma? Det som däremot kan vara intressant är hur pedagogerna sedan har lagt upp samtalet. Det märks rätt snart om en skola har en tydlig pedagogisk idé som t.ex Vittra.

När jag idag var på en av mina döttrars skola så använde ansvarig pedagog för första gången en elektronisk IUP-plattform. En del av mig tyckte ÄNTLIGEN börjar man använda tjänster som jag som förälder även kan nå hemifrån. Jag kan när jag vill se hur det går för min dotters utveckling och vilket område man fokuserar på för tillfället.

När jag sedan tittade mer på tjänsten så kändes den inte så revolutionerande och nytänkande. Det verkade som om man bara bytt medium men inte tankesätt och det är inte helt ovanligt. Man ser alldeles för ofta när ny teknik införs att det första man gör är att överföra ett gammalt handlingsmönster i den nya plattformen. När webben skapades 1994 la man ut texter och bilder från tryckta foldrar. Det tog ett tag innan man insåg att text och bild måste omarbetas för att verkligen fungera på webben. Sedan insåg man att text och bild kanske inte alls passade på webben. Istället handlade det om rörlig bild, animationer och framförallt länkar!

Den IUP-plattform som en av mina döttrars skola använder är, enligt min mening, inne i första stadiet, man har lagt ut en pappersvariant på webben. Många av de funktioner och möjligheter som finns med det nya mediet finns inte på tjänsten. Det känns lite märkligt att man år 2010 inte länkar till något annat material än det som finns inom tjänstens ramar! Det största feltänket är däremot att kommunikationen fortfarande är åt ett håll. Det är pedagogen som styr hela processen. Det är den som lägger förslag och som godkänner alla mål. Jag som förälder kan bara komma med små förslag och kanske någon synpunkt i väl utvalda fält.

Morgondagens IUP-plattform måste påminna mer om andra samarbetsplattformar på Internet som Facebook. Där handlar det om flervägs kommunikation. Alla parter i gruppen kan initiera händelse. Alla i gruppen är likvärdiga. Flervägs kommunikation måste ju vara den viktigaste grundbulten i morgondagens skola och då måste även skolans verktyg stödja dessa processer!

Inläggsförfattare: Skribent