Digitala medier är inte bara PC:n

Läste ett inlägg på Skolverkets blogg IT för pedagoger. Hur pedagoger i förskolan använde en interaktiv skrivtavla istället för att som vanligt använda datorer med spel på. Studien är extra intressant med tanke på att det är yngsta barnen dvs 1-2 åringarna som tillsammans med pedagogerna använder tavlan. För man gör det tillsammans något Sara Hvit som leder […]

Elevetor pitch för nya skolan?

Vat inte hur det är med er men alltför ofta när man är ute på fest eller träffar människor i olika grupper så brukar ämnet skolan dyka upp. Det kan ju kanske ha att göra med att ämnet är ett av mina stora intressen. Det är då alltid någon i gruppen som tycker att skolan […]