Digitala medier är inte bara PC:n

Läste ett inlägg på Skolverkets blogg IT för pedagoger. Hur pedagoger i förskolan använde en interaktiv skrivtavla istället för att som vanligt använda datorer med spel på. Studien är extra intressant med tanke på att det är yngsta barnen dvs 1-2 åringarna som tillsammans med pedagogerna använder tavlan. För man gör det tillsammans något Sara Hvit som leder studien betonar;

– De kan själva välja bilder och välja vad som är i fokus på bilderna. Det är inte en vuxen som gör valet.

När hon beskriver vad hon studerar så verkar det som om barnen tillsammans med pedagogerna lär sig verktyget och hur man skall använda det. Samtidigt så utvecklas barnens språk. Allt utan en dator i konventionell mening.

Artikeln visar hur man i skolan inte skall låsa sig fast vid att digitala pedagogiska redskap alltid innebär en PC och kanske ibland en projektor att visa vad man gör på datorn. Digitala medier kan vara något mycket mer. Vi behöver inte längre använda ett tangentbord för att kommunicera och använda digitala redskap.

Interaktiva skrivtavlor är bara ett av många nya sätt på hur vi kan jobba med digitala redskap. Ett annat exempel är de handkontrollerna till XBOX 360 som kallas Kinetic. Där man med hjälp av en kamera på spelkonsolen styr spel med sin egen kropp och gester. Dessa nya handkontroller borde väl fantastiska nya pedagogiska redskap?

Det är inte bara enklare och roliga för våra barn att använda dessa nya och annorlunda andra digitala redskap som inte kräver tangentbord och en skärm. Vår interaktion med våra digitala assistenter i olika former kommer alltmer att handla om att prata med dem, att visa genom gester eller på andra sätt som vi inte kan föreställa oss idag.

Alltså genom att man idag i skolan använder digitala redskap som inte är en dator på ett skrivbord så ger man våra barn kunskaper för den verklighet det skall ut i senare.

Inläggsförfattare: Skribent