Skolan och omvärlden är samma sak!

Jag följer Joakim Jardenberg på olika sätt på nätet. Han levererar varje dag sin sammanställning av vad han tycker är intressant på nätet som han har döpt till Jardenberg Unedited. Den kan rekommenderas som daglig läsning som om det inte var nog skriver han emellanåt blogginlägg. Alltför oftast dyker det upp små guldkorn som att han ofta påstår att skillnaden mellan arbete och fritid kommer att suddas ut. Inom en snar framtid kommer man inte att göra någon skillnad mellan dem. De kommer att flyta ihop till en enhet.

Jag tror att han har rätt. Inom en snar framtid kommer gränsen mellan fritid och vårt arbete att bli så hårfin att det blir svårt att skilja på de två. Personligen kan jag redan se sådana tendenser. När jag sitter och läser bloggar på nätet ställer jag mig ibland frågan om detta är intressant för min arbetsgivare eller mest för mig själv. Jag använder alltmer verktyg på nätet som inte är uppsatta av min arbetsgivare. Många av dessa verktygen använder jag även privat. Vissa av dem mest privat och lite för arbetet. Alltså gränsen för mitt arbete och mina intressen flyter alltmer ihop.

Därför är det märkligt att följa skoldebatten som inte tar upp dessa frågor alls. Alltför oftast handlar den istället om ordning och reda, betyg, lärarlegitimation (inte pedagoger) osv osv. Ansvariga ser alltså skolan som något separerat från resten av vårt samhälle. En organisation som verkar leva vid sidan om resten av samhället som går igenom en revolutionerande förändring.

Skolan skall väl rusta dagens elever för morgondagens arbetsmarknad? Då borde ju skolan jobba med helt andra frågor än ordning och reda? Debatten bör ju istället handlar om hur vi hanterar den verklighet där jobb och fritid flyter ihop. En värld där vi alla är ständigt uppkopplade. En värld där inte kunskap i första hand är en framgångsfaktor utan istället kreativt tänkande.

Beslutar man sig för ett sådant tankesätt där skolan är en del av världen så måste skolan öppna upp sig mot resten av samhället. Dagens elever skall inte alltid veta om det arbete de gör är skolarbete eller en hobby. Skolarbetet skall inte alltid utföras i skolan. De skall använda verktyg som inte alltid är sanktionerade av skolan. De skall få använda verktyg som inte alltid är skolans. Då börjar resan på ett livslångt lärande på bästa sätt för dagens elever.

Inläggsförfattare: Skribent