Korta och långa lektioner!

Jag har några gånger i denna bloggen skrivit om att mobilen kommer att påverka undervisningen betydligt mer än dagens ett-till-ett projekt. Mobilen har vi alltid med oss, den är alltid igång och vi kan fiska upp var som helst. Det innebär att lärandet är på god väg att ständigt vara möjligt.

Att lärandet då kan ske var som helst innebär också att skolan som fysisk lokal blir allt mindre viktig. Det är ju en naturlig följd av att man ständigt och överallt kan nå sitt pedagogiska material. Men det är inte bara den fysiska platsen som kommer att bli mindre viktig. Varifrån man hämtar undervisningsmaterialet kommer också att minska i betydelse. I mitt förra inlägg nämnde jag att Khan Acedemy numera finns som appar för mobiltelefoner. Denna tjänsten och andra liknande kommer innebära att det vanliga undervisningsmaterialet flyttar ut på nätet och inte köps in centralt längre. Det blir alltså pedagogen och eleverna som bestämmer vilket material de skall använda i sitt lärande.

Alltså den fysiska platsen blir allt mindre relevant och vilka läromedel som används bestäms inte av centrala inköp längre utan av pedagoger och elever själva. Men inte nog med det när man flyttar in pedagogiskt material i mobilen så förändras även längden på själva lektionstillfället. Idag lever den gamla normen med 40 minuters lektioner kvar på många ställen. Den normen funkar inte så bra på en mobil plattform och ett skäl är själva den tekniska plattformen. När man hanterar en mobiltelefon så sker mycket mer av användandet i korta stunder på kanske tio minuter; man fiskar upp den när man väntar på bussen, mellan reklampauser på TV eller rent av när man är på toaletten. Inte när man sitter i ett klassrum i en skola!

Det får sin följd att lektioner gjorda för mobiltelefonen måste alltså vara olika långa. Det måste vara möjligt att lära sig något på kanske fem minuter för att sedan kunna gå vidare med nästa lektion eller göra något helt annat. Den viktigaste förändringen som mobilen kommer att innebära för skolan är inte var man tar till sig lärandet utan hur detta lärandet är uppbyggt!

Inläggsförfattare: Skribent