Lärande sker på andra platser och på andra sätt!

När jag sitter och skriver detta pågår det en diskussion på Twitter om vad utbildning är för något och hur den kommer att se ut. Det började med ett inlägg från Henrik Widaeus. Han ställde frågan; “Hur många olika sätt att prata om skolan på kan vi samla ihop på 24 timmar? Tagga med #skoldiskurs” När jag skriver detta rullar förslagen på i en aldrig sinande ström.

Henriks fråga och de reaktioner som följer är ett tydligt exempel på hur vi alla kan använda de nya medierna för att på nya sätt föra diskussioner som hade väldigt svåra att föra någon annanstans.

Henrik har ju även på ett sätt startat en fortbildning för pedagoger och intresserade föräldrar. Det som diskuteras är ju utvecklande för oss alla. Denna diskussion på Twitter visar hur utbildning kan ske på andra ställen i de traditionella. Hur det faktiskt MÅSTE ske på andra ställen i det nya samhälle som håller på att växa fram.

Liknande diskussioner sker säkert mellan våra elever på liknande forum. Idag är det få vuxna och pedagoger som är där och ser vad som händer. Här borde vi vuxna, pedagoger som föräldrar finnas. Vi har ett ansvar som vuxna att hjälpa dem hantera dessa medier. Ansvaret kan inte längre vara den traditionella skolan utan måste vara vårt gemensamma.

Utmaningen blir att skapa en skola som uppmuntrar denna gränslösa, öppna diskussion och inte ser den som ett hot. En konkurrent till skolans egna verksamhet. Vi måste alltså tillsammans skapa en skola som bjuder in pedagoger, föräldrar, skolledning och inte minst politiker till öppna diskussioner på öppna plattformar!

Inläggsförfattare: Skribent