Lärare är man inte alltid!

Jag ifrågasatt i mitt förra inlägg på denna bloggen om det var så bra att införa lärarlegitimation. Jag räknade med att få mothugg och fick det. Vi hade en lång diskussion på Facebook efter jag publicerat mitt inlägg där. Argumenten för en legitimation handlar om att höja yrkets status. Argumenten var följande: högre status på yrket = […]

Lärarlegitimation kanske är fel väg?

Den nuvarande regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen har beslutat att införa en lärarlegitimation. Det innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas och enbart legitimerade lärare får sätta betyg. Det skall inte vara helt enkelt att få en sådan legitimation heller. Läraren eller förskolläraren ska ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en […]

Elevarbeten är ju något bra!

Det är del pedagoger som börjar använda nätet i sin undervisningen. Vet att det är många som läser denna bloggen som tillhör dessa få pionjärer. Vill först ta detta tillfället i akt och ge en er alla en eloge! Många gånger när jag läser och ser vad ni gör så är jag imponerad av hur […]