Lärarlegitimation kanske är fel väg?

Den nuvarande regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen har beslutat att införa en lärarlegitimation. Det innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas och enbart legitimerade lärare får sätta betyg. Det skall inte vara helt enkelt att få en sådan legitimation heller. Läraren eller förskolläraren ska ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett läsår, för att få legitimation. Tanken man har är att lärarlegitimation ökar kvaliteten i skolan och höjer statusen på yrket.

Tanken att försöka höja statusen på yrket är god men jag undrar om det är rätt väg att gå? Det kanske är hädiska tankar för de flesta ministrar, politiker och fack tycker att idén att jättebra. De ser åtgärden som det bästa sättet att höja yrkets status.

Frågan jag ställer mig är om det är den bästa åtgärden egentligen? Löser man med ett svärdshugg den gordiska knuten eller blir det bara ett slag i luften för att höja statusen? Det kanske krävs andra åtgärder för att höja statusen som tar längre tid och är svårare att genomföra?

Jag ser istället en risken att man skärmar av en yrkeskår där redan stora delat av den inte har den nödvändiga kontakten med resten av samhället. Är man pedagog så måste man känna till hur arbetsmarknaden ser ut samt de viktiga trenderna i samhället. Det går liksom inte att vara rädd för teknik eller inte känna till vad arbetsgivare söker efter för kompetenser.

Utbildningssystemet skall förbereda våra barn för den verklighet de skall ut i. Då är det av yttersta vikt att personalen i detta system skall väl känna till hur samhället utanför ser ut och fungerar. Det gör man inte genom att höja murarna och göra det svårare för pedagoger att byta karriär eller för andra yrkesgrupper att jobba en tid i skolan. Man borde kanske tvärtom göra det lättare för andra yrkesgrupper att jobba i skolan inte svårare?

Inläggsförfattare: Skribent