Ostrukturerad struktur

När man läser vad som skrivs om skolan så slås jag av att det är två världar som kolliderar. Vi har den ena som representeras av det politiska etablissemanget. De med vår skolminister i spetsen förordar tester, betyg och inspektioner. Allt för att garantera att eleverna får “rätt” kunskaper. Dessa kunskaper är vad eleverna kan räkna upp utan att titta i böcker eller använda andra hjälpmedel. Den andra världen är väl vad jag och många av er representerar. Där kunskap visst är intressant och nödvändigt men ännu viktigare är att ge dagens elever verktyg så att de kan navigera i den värld av informationsöverflöd som de kommer att leva i.

Jag är övertygad om att den kunskapssyn som stora delar av dagens politiska etablissemang representerar är fel väg att gå. Morgondagens samhälle kommer inte att belöna de som kan räkna upp åarna i Halland eller veta när Gustav Wasa dog. Man riskerar dessutom att i en sådan skola fostra elever som sitter och väntar på vad som kommer på nästa prov och som är livrädda för att göra fel. Det straffas ju!

Jag vet att det är farligt att förutspå hur framtidens samhälle kommer att se ut. Vi har alla läst och skrattar åt tvärsäkra profetior. Nästan alla av dem har ju visat inte ha någon som helst relevans idag. Men trotsallt så vet vet vi några saker om hur en framtida arbetsmarknad kommer att se ut för dagens elever.

Det som kallas kunskap och som vi i västvärlden har haft ett övertag mot resten av världen kommer att försvinna. Vi kan alltså inte längre ta mer betalt för något som finns överallt till en billigare kostnad.

Informationsövertaget som ofta följer med ett kunskapsövertag kommer även det att försvinna. Informationen sprids ju redan nu överallt, hela tiden och inte minst med tankens hastighet. Vi kan alltså inte längre förväntar oss att basera vår ekonomi på ett informationsövertag.

Västvärlden och vi i Sverige har vant oss vid att sätta dagordningen. Vi har varit vana att styra utvecklingen. Det vi prioriterade var det som resten av världen fick acceptera. Nu när världen utanför västvärlden både är fler till antalet men även har större ekonomiska resurser så är det tvärtom.

Det är med denna bakgrund jag ser att skolan av idag måste se helt annorlunda ut. Den skola jag ser som kan hjälpa dagens elever att möta morgondagens arbetsmarknad måste se annorlunda ut. Den måste låta eleverna själva hitta sin struktur i en ostrukturerad värld. Pedagogerna roll är att hjälpa eleverna att hitta sin egen struktur och inte en som är dikterad från en central politikers drömvärld som har upphört att existera!

Inläggsförfattare: Skribent