Samarbete är framtiden

Jag skrev i mitt förra inlägg om att skolan inte kan vara bra på allt och man borde fundera på vad man är bra på för att sedan länka till resten. Inlägget fick kommentarer och de var faktiskt positiva. Det är alltid kul med kommentarer på vad man skriver. Det är ju faktiskt det främsta skälet till att jag använder en plattform som Blogger. Det andra är att jag nog hade spruckit på något sätt om jag inte fått ut mig de tankar jag har om skolan och dess framtid.

Nu till dagens ämne; Om nu skolan inte är bra på allt och kommer att länka till saker andra gör bättre så innebär det ju en radikal förändringar av arbetet i skolan. Hela organisationen från pedagoger, ledning, elever måste lära sig samarbeta på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Visserligen så jobbar man och har gjort det en tid med samarbete men det har varit i klassrummet. Det har handlat om olika former av grupparbeten eller andra samarbetsprojekt inom skolans ramar.

Det jag pratar om är att skolan som organisation måste bli mycket bättre på att samarbeta med andra aktörer än de som finns inom dagens organisation. Det handlar alltså om att jobba med nya aktörer. De flesta som man antagligen inte vet om eller känner till. Nu när gäller det för skolan att lära sig hitta dem. En färdighet som inte alltid är så väl spridd i dagens skolan men en färdighet som kommer att bli allt viktigare. Inte bara för pedagogerna och annan personal utan framförallt för eleverna.

Denna nya kunskap om att jobba med andra aktörer utanför din egen organisation är ju något som alltfler av dagens elever kommer att behöva på sin framtida jobb. Morgondagens arbetsliv kommer ju att handla om samarbete över organisationers gränser och även över geografiska avstånd. Skall skolan kunna lära ut ett sådant arbetssätt måste även skolan lära sig jobba så. Det handlar om något sådant enkelt för skolan att den måste agera som den lär ut. En skolan som bara lär ut utan att göra det själv kommer att tappa sin legitimitet bland elever och föräldrar.

Detta nya arbetssätt blir en utmaning för många men det blir alltmer nödvändigt om skolan som institution skall fortsatt vara relevant i samhället som en viktigt institution!

Inläggsförfattare: Skribent