Skolan är inte bra på allt!

Vårt samhälle går igenom stora förändringar. Regimer faller i Mellan Östern. Många av oss väljer att följa katastrofen i Japan via Twitter-flöden istället för att slå på TV:n. Vi väljer att annonsera på Blocket istället för tidningars radannonser.

Det är alltså många gamla och förut stabila institutioner som känner av ett förändringstryck. En av dessa är dagstidningarna som känner av att vi läsare lämnar deras värld och istället hämtar in våra nyheter via Internet. Alla tidningar letar mer eller mindre desperat efter intäktskällor som skall ersätta dagens allt mindre. Det blir nog så att en del anrika dagstidningar kommer att försvinna medan de flesta kommer att tvingas banta sin personal.

De nya konkurrenterna som många gånger endast finns på Internet har en mycket lägre kostnadsnivå. De har färre reportrar som dessutom producerar mer. Dessa nya aktörer har även insett att man inte kan vara bra på allt. Istället så fokuserar man på det som man är bäst på och länkar till resten. Denna nya filosofi kallas “do what do best and link to the rest!”. I motsats mot många dagstidningar som skriver om allt möjligt och ofta använder inköpta reportage från stora nyhetsbyråer. Reportage som många av oss redan har sett i andra kanaler och följaktligen inte ger oss som läsare något större mervärde.

Det jag funderar på är om inte dagens skola gör något liknande? Är det inte så att stora delar av dagens undervisning och läromaterial är dåliga kopior på information som finns någonannastans. Information som många av dagens elever redan har sett, läst och i många fall redan reflekterat över?

När jag t.ex läser om att skolor har geografiböcker som är mer än tio år gamla så undrar jag stillsamt varför man inte använder Google Earth istället? Där finns inga referenser till Sovjetunionen eller Jugoslavien. Dessutom finns det massor med möjligheter att koppla på ny information på kartan eller skapa egen information som man sedan kan dela med sig.

Alltså skolan borde göra som de nya nyhetstjänsterna på nätet och syssla med det som är unikt för skolan. Det som man är absolut bäst på och som ingen annan kan göra lika bra. Resten länkar man bara till och låter andra sköta!

Inläggsförfattare: Skribent