Lärande sker utanför skolan

Vi kan alla se den informationsexplosion som har skett de sista åren. Det har aldrig någonsin i världshistorien producerats så mycket information som det görs idag. Dessutom så har den aldrig varit så lättillgänglig. Vi som har en iPhone märker hur lätt diskussioner om vem som gjorde vad eller när något historiskt hände snabbt resulterar i att man plockar upp sin iPhone för att få fram svaret.

I detta paradigmskifte finns en stor konflikt i och med stora delar av skolans filosofi fortfarande bygger på det gamla paradigmet att informationen som eleverna skall lära sig finns inom skolans organisation. Det är lärare och läroböcker som har denna informationen och det gäller för skolan att på något sätt hälla i eleverna det som anses vara nödvändigt. Att verkligheten numera ser helt annorlunda ut verkar inte alltid ha slagit igenom. Inte minst bland ledande skolpolitiker.

Verkligheten av idag är ju att det finns mer information utanför skolans organisation än inom den. Mycket, mycket mer information. Krasst kan man säga att skolan för länge sedan har förlorat det racet och jag tycker man inte ens skall försöka längre.

En följd av att sådana enorma mängder information finns utanför skolans väggar gör det väldigt tydligt att en allt större del av den pedagogiska processen även sker utanför vad vi kallar skolan. Det är nog redan så att numera sker den mesta inlärningen inte i skolan utan utanför den!

Att mycket av inlärandet sker utanför skolans väggar kan man inom skolan se som ett hot. Det kan ju innebära att skolan snabbt blir irrelevant. Vem är intresserad av vad skolan lär ut om man kan får mycket mer via andra medier och aktörer?

Eller så ser skolan som organisation en jättemöjlighet! Skolans kärnkompetens och skäl till existensberättigande är ju att de är bättre än många andra på den pedagogiska processen.

Tänk om skolan kunde stödja det lärande som sker utanför skolans tider och lokaler! Tänk om skolan kunde stödja mig som förälder i mina barns lärande? Alla möjligheter finns ju idag inte bara via elektroniska kanaler utan också att många av oss som är föräldrar kan forma vår egen arbetstid och kan jobba var som helst. Vi kan om vi bjuds in att vara en mycket större del av skolans organisation och utveckling!

Vilken enorm möjlighet skolan har att verkligen bli en av de viktigaste samhällsinstitutionerna igen och på köpet höja pedagogernas status! Nu gäller det bara att bjuda upp till dans. 😉

Inläggsförfattare: Skribent