Handlar inte om tekniken!

I denna bloggen så har det skrivits mycket om teknik. Jag har många gånger skrivit och argumenterar om att den nya tekniken som växer fram kommer att förändra skolan. Trots detta så är egentligen inte tekniken så himla intressant.

De stora utmaningarna för morgondagens skolan handlar inte om att införa nya och revolutionerande teknik. Det handlar inte om att skolan skall ha en dator till varje elev och lärare. Det handlar heller inte om att det måste finnas trådlösa nätverk i skolan eller att det måste finnas Smartboards i varje klassrum.

Visst det är viktigt att tekniken finns där. Många av de tekniska verktygen som datorer, smartphones, iPads kommer ju att bli de viktigaste verktygen för dagens elever när de lämnar skolan och börjar jobba. Känner man sig inte trygg med dessa verktyg så kommer ens karrriärvägar att vara begränsade.

Det som verkligen är intressant och viktigt däremot är hur lärandet måste förändras. Skall dagens elever kunna möta den verklighet som finns utanför skolans väggar och skall de kunna konkurrera med andra människor på en global marknad så krävs andra färdigheter än vad dagens skolan till stora delar fortfarande lär ut.

Skall vi rusta dagens elever för morgondagens arbetsmarknad går det inte längre att använda gårdagens pedagogik. Vi måste våga använda dagens och morgondagens pedagogik för att rusta dagens elever för den verklighet de kommer ut i. Vi som samhälle måste vara så förutseende och modiga att vi vågar prova nya vägar för att lära ut. Det är den stora utmaningen som skolan står inför!

Inläggsförfattare: Skribent