Glöm betygen!

Är det inte lite märkligt att så fort man diskuterar skolan så dyker snabbt frågan om betygen upp? Ungefär som Goodwins lag som säger att “diskussionstrådar på Usenet oavsett ämne förr eller senare leder fram till liknelser som inbegriper Hitler eller nazister.” Vi får hitta ett namn på lagen “diskussioner om skolan oavsett ämne leder alltid […]

Skolans okända utmanare

Vårt samhälle förändras i grunden nu. Vi är nog alla överens om att vårt samhälle går igenom ett paradigmskifte dvs de grundantaganden som vi fram till nu har tagit för givna gäller inte längre. Vi letar alla efter nya hållpunkter i tillvaron. Konsekvensen blir att allt förändras. Vi har sett det inom flera delar av vårt […]