Sociala medier en pedagogisk resurs!

När jag sitter och skriver detta inlägg på denna bloggen så har jag precis haft en kort diskussion med en av Sveriges bästa medierådgivare Paul Ronge samt läst en intressant tråd på Facebook som paradigmmäklaren Troed Troedsson skapade genom ett inlägg han la ut där. Dessa två små korta exempel gör det så tydligt för mig vilken enorm pedagogisk potential det finns i dessa medier!

En pedagogiska potential som dagens skola till stora delar missar. Istället diskuterar man om man kan använda Wikipedia i undervisningen eller lägger stora resurser på att legitimera lärare. Diskussioner som för mig visar att dagens skola istället sluter sig från omvärlden. När den istället borde gör tvärtom och omfamna de fantastiska resurser som finns hos oss utanför det formella pedagogiska systemet.

Det är ju faktiskt så att den mesta lärandet inte sker inom skolans väggar längre. Det sker i vardagen både hemma och på jobbet. Vi lär oss varje dag något nytt. Detta lärande sker allt mindre genom att läsa böcker eller på annat sätt passivt inhämta information. Utan detta lärande sker i samspel med andra bland annat genom de två exemplen jag nämnde ovan.

Många av oss delar gärna med oss av vad vi har lärt till andra runt omkring oss. Man inser nämligen snabbt att ju mer man själv delar med sig desto mer lär man sig själv. Om de runt omkring mig blir smartare blir jag smartare genom att de utmanar mig.

Det är här dagens skola missar en stor potential för givetvis stannar inte mitt eller någon annans generositet med att en elev eller pedagog ställer en fråga. Vi är många utanför skolan som gärna ställer upp på vår fritid för att dela med oss av våra erfarenheter. Många av oss vill dela med sig av våra erfarenheter.

Vi är ju också föräldrar och vill väl för alla barn inte bara våra egna. Dessutom så för egen del ger dig mig alltid något när jag är ute och pratar inför elever i bland annat Stiftelsen Transfers regi (som jag för övrigt uppmanar alla er att vara en del av!). Eleverna ger mig en inblick hur de fungerar och tänker. Hur mina framtida kunder och medarbetare fungerar samt inte minst genom de frågor de ställer får mig att ifrågasätta sanningar som jag har tagit för givet.

Avslutningsvis det som för mig blev så tydligt med dagens ögonblicksbilder är att min insats behöver inte bara vara föredrag och besök på skolor. Utan min närvaro kan även handla om att jag startar en diskussion tillsammans med en pedagog på Facebook eller annan digital plattform. Jag är redo att hjälpa till det jag undrar är om skolan är det?

Inläggsförfattare: Skribent