Skrota betygen!

Jag tycker det är lite märkligt att så mycket tid av skoldebatten handlar om betygens vara eller icke vara. Kanske är att kasta sten i glashus när har jag själv skrivet ett inlägg med rubiken? 😉

Jag vill ändå i denna debatten lyfta frågan och diskutera några av de problem som jag ser med dagens betygssystem i skolan. Då jag tänker på är inte de vanliga argumenten som t.ex att betyg alltid är på ett eller annat sätt godtyckligt satta. Inte heller att betygen i många fall skapar negativa spiraler hos de elever som inte får bra betyg från början. Betygen blir ofta ett stigma för denna gruppen istället för en sporre.

Nä, jag hade istället tänkt problematisera betygen i relation till den arbetsmarknad som dagens elever skall ut i och hur dagens betygssystem skapar ett beteende som inte gagnar eleverna i deras framtida arbetskarriär. MIn tes är att när man skapar ett betygssystem baserat på individuella prestationer så minskar samarbetet i gruppen. Du som individ tjänar ju väldigt lite på att hjälpa andra och allt på att jobba själv. Det är ju du som individ som får ett betyg och fokuserar du inte på dig själv så finns risken att ditt eget betyg blir lägre. Det finns inte många incitament för att du skall dela med dig och hjälpa andra alltså.

Ett sådant beteende går ju stick i stäv mot hur det fungerar på många arbetsplatser. Där tjänar du som individ istället på att hela gruppen lyfter sig. Ju bättre personerna runt omkring dig blir desto bättre klarar ni er på marknaden. Dessutom kommer ni att kunna leverera bättre produkter till er kunder. Vilka de nu  kan vara.

Vi borde alltså istället för att diskutera betygens vara eller icke-vara. Fundera på hur vi skapar system i skolan som gör att eleverna hjälper varandra och att hela grupper lyfts. Låter detta resonemanget bra så kan man väl inte tycka att dagens betygssystem är något bra. Vi måste alltså mäta färdigheter på ett annat sätt. Det är just färdigheter och kunskaper som är intressanta i arbetslivet. Inte om man kan rabbla åarna i Halland.

Ett sådan  nytt system kan vara att elevens arbetet läggs ut på Internet så att framtida arbetsgivare kan se vad man har har gjort och hur man har löst uppgifter. Det handlar alltså om att öppna upp skolan mot omvärlden så att arbetsgivare tidigt bekantar sig med eleverna. Att elever kanske redan i grundskolan jobbar på ett eller annat sätt tillsammans med olika företag med gemensamma arbetsuppgifter. Syftet måste ju hela tiden vara att öppna upp skolan mot omvärlden så att eleverna vet vad som förväntas av en när man går ut arbetslivet.

Det finns också kanske en viktigare aspekt och det är att involvera de framtida arbetsgivarna i skolan samt eleverna. Något jag tog upp i mitt förra inlägg. Jobbar man på detta sättet involveras samhället runt omkring skolan i det vanliga dagliga arbetet så tidigt som möjligt.

Hur man utvärderar elevernas och skolan arbete kan alltså inte handlar om en bokstav eller siffra. Utvärderingen måste ta upp fler parametrar och som jag har visat i detta inlägg det kan dessutom utveckla skolans arbete med omvärlden. Något som alla kommer att tjäna på!

Inläggsförfattare: Skribent