Vad gör betyg med våra barn?

Det har väl inte undgått någon att vår utbildningsminister Jan Björklund och Folkpartiet har föreslagit betyg från Årskurs fyra. Motiveringen är; – Betyg bör ges från årskurs fyra. Föräldrarna har rätt till tydlig information och för eleverna blir skolarbetet mer på allvar när det ges betyg. Folkpartiet och Jan Björklund vill alltså mäta elevernas utveckling ännu tidigare […]