Vad gör betyg med våra barn?

Det har väl inte undgått någon att vår utbildningsminister Jan Björklund och Folkpartiet har föreslagit betyg från Årskurs fyra. Motiveringen är;

– Betyg bör ges från årskurs fyra. Föräldrarna har rätt till tydlig information och för eleverna blir skolarbetet mer på allvar när det ges betyg.

Folkpartiet och Jan Björklund vill alltså mäta elevernas utveckling ännu tidigare än vad man redan har påbörjat med betyg i årskurs sex. Trots att denna reformen är så ny att inga elever i sexan har fått några betyg ännu.

Detta också trots en allt större debatt om vad betyg gör med skolan och dessa inre arbete. Det finns en allt högre kritik mot att desto fler sätt man centralt mäter skolan via betyg och prov desto mer fokuserar skolans arbete på att klara proven och betygen. Skolan viktigaste mål att förmedla kunskap och kritiskt tänkande prioriteras ner.

Jag ser andra och större risker med alla de förslag som föreslås nu av Folkpartiet. Enligt min mening så bör vi se på hur dessa reformer inte bara påverkar det inre arbetssättet i skolan. Vi bör ännu mer funderar på hur det påverkar våra barn som är en del av den.

Barn i den åldern är på många sätt inte alls utvecklade. De kan ju inte planera så långt i förväg. De har spring i benen fortfarande. De har nått olika mognadsgrader. De är ju fortfarande barn.

Kort och gott de är väldigt olika. Att de är så olika gör att att man på något sätt måste tvinga in dem i en fyrkantig centralt producerad betygsskala. Ett fyrkantigt sätt att bedöma deras utveckling. Ett sätt som inte alls rimmar med vad barn är. De är ju allt annat än fyrkantiga.

Frågan vi som föräldrar, politiker och pedagoger bör ställa oss är; Gagnar det då verkligen våra barns utveckling att få reda på så tidigt att man är underkänd? Vad gör det med resten av det barnets skolgång?

Inläggsförfattare: Skribent