Digital pennies

Jag skriver denna blogg av tre skäl, det första är att jag har så många idéer i mitt huvud så skriver jag inte ner dem känns det som om huvudet skull explodera. Det andra skälet är att träna mitt skrivande som jag vet inte alltid är så lysande. Det tredje som faktiskt nästan har blivit det viktigaste är att få reaktioner och kommentarer på mina idéer från er läsare. Därför blir jag alltid glad när det kommer kommentarer i bloggen som det gjorde på mitt förra inlägg om Spotifiering av utbildningen.  Ännu roligare är när diskussion fortsätter mellan er och era vänner i andra digitala kanaler som Twitter. Det är ju i diskussioner som vi prövar våra idéer och ser om de fungerar eller inte.

Det just en dessa diskussioner som fick mig att fundera lite vidare om Spotifieringen av Utbildningen. I mitt förra inlägg belyste jag nog mest den tekniska sidan dvs hur man kan leverera läromedel till ett fast billigt pris till utbildnings sektorn. Det jag inte tog upp, ivarjefalla inte i tillräckligt tydligt, var att slår denna trenden igenom så kommer det även innebära en press på kostnaden av själva utbildning.

När den digitala vågen sköljer över en sektor av samhället brukar våra engelska vänner nämna lagen om “Analog dollars to digital pennies” dvs intäkterna i den analoga världen är så mycket högre än i den digitala. Vi ser hur t.ex hur dagens tidningsägare försöker hitta lika stora intäkter i den digitala världen som de hade via annonser i den analoga tidningen. Ännu tydligare kanske är steget från gårdagens stora uppslagsverk som Bra böckers Lexikon som kostade tusentals kronor, till de digitala uppslagsverken på CD-skivor som Microsofts Encarta för någon tusenlapp, till dagens Wikipedia som är helt gratis. Det verkar alltså som när den digitala vågen sköljer över en samhällssektorn måste aktörerna i den se över sina kostnader och då anpassa sina kostnader eller försvinna.

Som jag ser det har inte utbildningssektorn ännu känt av den digitala vågen på djupet. Visst jag visade i mitt förra inlägg på hur vi kan leverera läromedel till utbildningen men jag är övertygad om den djupa och paradigmskiftande vågen ännu inte har nått vår gemensamma utbildningssektor. Skälen är många såsom att den är till stora delar politiskt styr och finansierad. Vilket innebär att dagens aktörer har inte så stort tryck på att förändra sig för det behövs helst enkelt inte. De lever ett tag till i en skyddad verkstad.

Jag är däremot övertygad att att denna våg kommer och när den kommer så måste utbildningssektorn som  alla andra sektorer som fått känna på den digital vågen anpassa sig, se över finansieringen och inte minst kämpa för sitt existensberättigande. Det är denna djupgående förändring och utmaning vi borde diskutera och inte om vi skall ha betyg i fjärde klass eller inte.

Inläggsförfattare: Skribent