Öppenhet handlar inte bara om läromedel

En av de förändringar som många tror kommer inom utbildningsorganisationer är skiftet från dagens läromedel till läromedel som finns på nätet och som vem som helst kan använda. Dess läromedel kommer i två former dels är det öppna föreläsningar som återigen vem som helst kan titta på . Här var det ansedda universitet MIT först ut med sitt MIT OpenCourseWare men andra universitet har följt efter. Dessutom har nya aktörer dykt upp som inte funnits tidigare. Den mest kända är väl Khan Acedemy Det finns en sida som har samlat över 700 kurser som är fria att se på nätet. Den andra formen är gratis läromedel. Tanken här att skolorna inte längre skall behöva betala dyra pengar för material som finns på nätet. Utan kunna ladda ner det gratis. Dessutom så kan ju skolan själva anpassa materialet utefter sin egen process och inte behöva anpassa sin undervisning till vad andra tycker.

Det finns däremot ytterligare en aspekt som kanske kommer att påverka skolan mycket mer än dessa två. Något som dyker upp i frågestunden efter denna TED-föreläsning av Michael Sandel som är en juridikprofessor att Harvard och som själv har lägger ut kurser på nätet. Han påpekar att det viktigaste är inte att lägga ut föreläsningar som vem som helst kan se på nätet. Det är diskussionen efteråt.
Det man ofta inte tänker på är att i skolan och i själva undervisningen så med en bra pedagog ställs fundamentala frågor om vilka vi är och vad vi kommer ifrån. En duktig pedagog förmedlar inte bara information utan startar även diskussioner och låter eleverna själva ställa frågorna som sedan leder till kunskap. Gör en pedagog detta med ett digitalt verktyg som elever över hela världen kan delta i så blir diskussionen och kunskapen något helt annat än när det bara sker i det fysiska klassrummet.
Alltså om dagens utbildningsorganisationer med dess pedagoger vågar öppna upp sig och släppa in deltagarna från hela världen av alla klasser och ålderskategorier så kommer vi snart att inte känna igen skolan som institution. Samtidigt så kommer de som deltar att tillsammans skapa en helt ny nivå av kunskap och förståelse.

Inläggsförfattare: Skribent