Kunskap förändras!

Det skrivs så mycket i skoldebatten om att kunskap är viktigt. Det skrivs om att svenska skolans kunskapsnivåer sjunker. De flesta debattörer har sina recept på hur vi ska lösa alla problem skolan har. Jag däremot ser sällan en djupare fråga om skolan och vad den skall förmedla till våra barn?

De flesta debattörer pratar om vilka kunskaper som de tycker är viktiga. Jag ser sällan eller aldrig debatten handla om vilka kunskaper och färdigheter som kommer att krävas när dagens elever är klara med deras formella utbildning? Vilka kunskaper kommer då att vara relevanta? Vilka krav kommer deras framtida arbetsgivare att ställa på dem? Kommer de att ställa samma krav som dagens?

Vi kanske inte kan svara på dessa frågor. Ivarjefall inte heltäckande för vi vet ju inte hur morgondagens samhälle kommer att se ut. Det vi vet däremot är att många av de saker som lärs ut av dagens skola kommer att vara irrelevanta och ointressanta både för eleverna men inte minst för deras arbetsgivare.

Vi vet också att morgondagens datorer kommer att vara ännu mer kraftfullare än idag. De kommer att kunna göra saker som vi människor gör idag och det kommer att innebära att hela yrkesgrupper kommer att försvinna. Precis som många sättare på tryckerier, ekonomer, post- och bankanställda har fått känna av idag.

Vi vet också att även om morgondagens datorer kommer att vara mycket mera kraftfulla än dagens så kommer datorer alltid att ha svårt med vissa saker som t.ex kreativa uppgifter. Att se nya mönster och hitta nya lösningar på existerande problem. Att komma på nya tjänster som Spotify eller Minecraft.

Debatten jag saknar är alltså vilka kunskaper och kompetens kommer att bli viktig för dagens barn när de kommer ut i morgondagens arbetsmarknad? Vad är det som borde lära ut redan idag till dagens elever som gör att de är redo för den arbetsmarknad de skall ut i? Samt inte minst vilka saker skall skolan släppa?

Inläggsförfattare: Skribent