Skolans mål?

OECD:s Pisa-rapport och svenska skolans försämrade resultat har höjt temperaturen i debatten väsentligt. Det har lett till en hel hög med utspel från alla som har något intresse i skolan. Allt från nya åtgärder från den sittande regeringen i form av tidigarelagd skolstart, till sommarskolan, till extra skolår. Men även oppositionspartierna har gjort utspel Miljöpartiet vill anställa 10 000 nya lärare, Socialdemokraterna vill ge mer pengar, Vänsterpartiet vill förbjuda privata alternativ osv osv.

När jag läser alla förslag och debatter så tycker jag ingen ställer den grundläggande frågan;

Varför har vi en skola?

Borde vi inte alla ställa sig den enkla frågan först och sedan leta lösningar? Allokera resurser och se vilken kompetens som behövs i organisationen för att målet med densamma skall lyckas?

Det är ju först ni vi har ett tydlig mål med skolan som vi vet om vi är på rätt väg eller inte eller hur? Det är ju först då vi vet vad vi skall mäta och hur vi skall göra det. Idag vet vi ju inte om det som PISA-rapporten mäter är relevant för oss? Det kan ju vara så att den rapporten mäter fel saker som inte är relevanta för oss och de mål vi har med skolan.

Alltså det vi borde kräva av samtliga inblandade i debatten och framförallt våra politiker är att de tydligt skall redovisa vilka mål de har med skolan samt hur de vill mäta att de når dit.

Inläggsförfattare: Skribent