Vad gör betygen med skolan?

I skoldebatten så är det de som verkar tycka att betyg är svaret på alla frågor om hur vi förbättrar dagens skola. En av de som verkar vara mest förälskade i denna lösningen är vår egen utbildningsminister Jan Björklund. Han vill ju införa betyg allt längre ner i åldrarna.

Det han och många andra inte verkar fundera så mycket över är vad gör mer betyg med skolan som institution? Det är nämligen så att när man införa olika sätt att mäta en organisations prestanda så suboptimerar organisationen efter de målen. Ta till exempel en bilhandlare. Där är det brukligt med provision. Ju fler bilar en säljare lycka sälja desto högre lön får hen. Det kan till och med vara så att man inför olika tävlingar och ger den som säljer flest bilar ytterligare incitament. Konsekvensen av ett sådant belöningssystem är att säljs en massa bilar. Risken är bara för företaget att det säljs många bilar men till låg marginal. Att gå ner i pris för en säljare är ju oftast det enklaste sättet att få en kund att köpa en bil eller hur? Företaget som säljer bilar kan alltså trots de säljer en hel del bilar inte göra någon större vinst.

Applicera samma tankar till skolan som organisation. Vad händer om man inför fler betygstillfällen och vi mäter en skolas framgång hur höga betyg barnen får? Personalen, barnen och föräldrarna kommer då att fokusera på att barnen skall få bra betyg. Centrala prov och andra skriftliga prov blir väldigt viktiga att prestera bra på. Alltså kommer samtliga intressenter se till att barnen skriver bra på proven.

Låter ett sådant resonemang som något orealistiskt? Då tycker jag att ni skall läsa om skoldebatten i USA som ett exempel. Där alltfler lärare och forskare ifrågasätter den testhysteri som deras skola är utsatt för. Där mäts skolan och lärarna efter hur bra eleverna presterar på de olika testerna och inte hur mycket de lära sig.

Avslutningsvis jag är övertygad om att vi alla är överens om att ett av de viktigaste målen för vår gemensamma skola inte är att våra barn skall plugga för en test eller ett betyg. Utan att de skall plugga för att kunna klara sig senare i livet. Att de skall kunna bli den de vill och jobba med det de önskar mest.

Frågan vi bör ställa oss hur ser den skolan ut och hur garanterar vi som vuxna att barnen når de målen?

Inläggsförfattare: Skribent