Skit i kunskap!

Visst var den lite provocerande rubriken? Men det krävs väl en rubrik som är lite av ett länkbete med tanke på att det var ett tag sedan jag bloggade här? 😉

Att kunskap är viktigt hävdas det från alla håll och hela det politiska spektrat. Är den faktor som skall lyfta den svenska skolan och i förlängningen hela Sverige. Vi bygger hela vårt utbildningssystem runt denna paradigm. Vi mäter den hela tiden via olika tester. Vi mäter den via ett alltmer utvecklat betygssystem. Alltså allt i dagens utbildningssystem handlar om att lära ut kunskap och sedan mäta den. Varför då ifrågasätter jag denna grundläggande paradigm?

För det första så används begreppet rätt slentrianmässigt. Politiker och andra debattörer menar alltför ofta egentligen bara att man som elev skall kunna återberätta information man har memorerat. Det man då missar är den andra delen av ordet kunskap. Den som handlar om att internalisera informationen man har memorerat. Enkelt utryckt man förstår vad man memorerat och kan använd informationen till att skapa ny egen kunskap.

Kunskap enligt min mening skapas mycket snabbare och djupare på ett annat sätt. Det handlar om att ställa frågor. Det är då ny kunskap skaffas och vi lär oss något nytt. Något som fastnar betydligt bättre än genom att memorera för ett prov.

Studerar vi alla stora vetenskapliga genombrott så kommer de ofta från att någon ställde en fråga. En fråga ingen hade ställt förut. Den allmänna relativitetsteorin började med att Albert Einstein ställde sig fråga hur världen skulle se ut om man var en foton? Kvantfysiken uppstod från att man ställde sig frågan varför det blir linjer när man skjuter ljus genom två vertikala hål i ett papper? Osv osv.

Alltså, vi borde istället för att fokusera på att mäta om våra barn minns en massa fakta så borde vi lära dem att ställa frågor. Att ställa de frågor som ger dem verklig kunskap som de sedan själva kan tillämpa.

Inläggsförfattare: Skribent