Det gäller att ställa rätt frågor!

Debatten om skolan handlar nästan alltid om kunskap och då oftast bristen på den. Våra pedagoger är inte tillräckligt utbildade,  rektorer kan för lite om hur man leder personal, våra politiker kan för lite om pedagogik samt inte minst våra barn har för lite kunskap. Speciellt då i matematik och andra naturorienterande ämnen.

Jag blir alltmer övertygande om att de debattörer som fokuserar på kunskap och tror att kunskap är det som skolan skall prioritera är fel ute. För det första definierar de sällan vad kunskap är. Vad många av dessa debattörer menar är att kunna memorera en massa fakta och det är en väldigt snäv definition av kunskap samt inte minst rätt meningslös om man ser ur ett längre perspektiv. En sak kan vi vara säker på att fakta förändras hela tiden och vi lever i en tid där fakta allt snabbare blir gammalmodig.

Istället borde vi alla fundera på hur kunskapsutveckling sker och hur de stora tänkarna har kommit fram till sina upptäckter. Dessa stora vetenskapsmän kom inte fram till sina upptäckter genom att memorera en massa fakta. Deras stora upptäckter kom istället fram när de ställde frågor. Frågor som: Hur ser världen ut om man färdas som en foton. Varför blir ljus rödare när en stjärna avlägsnar sig ifrån oss? Varför har sköldpaddorna längre halsar på en ö en annan som inte ligger alls långt ifrån den första?

Dessa stora upptäckter kom från personer som ställde frågor. De hade genom beprövad erfarenhet lärt sig att ställa de rätta frågorna. Det var under letandet efter svaren på dessa frågor som de stora upptäckterna kom och världen var inte sig lik. Att ställa de rätta frågorna. Är ju kärnan i kunskapsutveckling. Inte att kunna rabbla åarna i Halland.

Ännu mer fantastisk är ju att barn av naturen ställer frågor. Hur många gånger har vi som vuxna inte tröttnat på något som barn som ställer fråga efter fråga? Ibland ger de ju aldrig upp eller hur. De kan alltid ställa samma korta fråga; Varför?

Varför tar vi inte vara på den naturliga driften i skolan och hjälper dem att ställa de rätta frågorna? Gör vi det på rätt sätt kommer vara barn att lära sig lära. Att lära sig hur man tar reda på svaren på de frågor de ställer och under tiden får de en förståelse på hur världen fungerar på ett betydligt djupare plan än om de skall multiplikationstabellen för den skall man kunna, typ.

Inläggsförfattare: Skribent