Robotlärare

En alldeles för liten del av skoldebatten handlar om IT i skolan, tycker nog de flesta av denna bloggs läsare. Vi borde diskutera betydligt mer hur vi kan använda IT i skolan, Inte bara i själva skolan utan även hur tekniken kan stödja skolarbetet hemifrån tex.

Även om många av oss tycker vi är visionärer och tänker långt framåt så kanske inte det räcker. Vi kanske skall se bilden av IT i skolan i ett betydligt större sammanhang. Snart kanske rent av pedagogen själv blir ersätt av en dator?

Dagens alltmer avancerade datorer ersätter inte bara industriarbetare i fabriker. När datorerna blir alltmer avancerade och får tillgång till alltmer data så kommer de att ersätta kontorsjobben. Jobb som vi har trott varit säkra från automatisering. Redan idag så skrivs en del artiklar i tidningen av datorer. Datorer ersätter även aktieanalytiker, copys som skriver digitala annonser, advokater och även doktorer. Enklare operationer börjar dator och robotar ta över från doktorer. Fördelen är att då kan doktorn övervaka flera operationer samtidigt istället för en.

Pedagogen och lärarrollen kommer även den att utmanas datorer. Vi ser redan idag hur skolan använder program för att träna elever på glosor, multiplikationstabellen osv. Det är antagligen bara en början. Många av de inlärningsmoment som görs av dagens pedagoger kan en dator antagligen göra mycket snabbar och effektivare. Det finns redan företag som investerar i datorer som tar hand om matte-undervisningen som ett exempel. Men vi kan nog vara säkra på att datorn även kommer att ta över fler ämnen i skolan.Precis som den tar över alltmer kvalificerade kontorsjobb.

Framtidens pedagoger får nog se över hur de jobbar och kanske gå vägen som exemplet doktorn jag nämnde ovan. Pedagogen kanske reduceras till en övervakande roll över flera klasser där man bara griper in när något oväntat händer. Men det blir nog inte bara rollen som pedagog som förändras då.

Jag har skrivit några gånger om att skolans lokaler bör ändras när undervisningen förändras. Tänk då om eleverna inte behöver ens komma till skolans lokaler för att plugga matte. De kan ju vara någon annanstans. Tid och rum är ju fullkomligt ointressant för en dator. Tvärtom det finns ju incitament från de som investerar i dessa datorer att de skall användas hela tiden och inte bara under några få timmar per dag.

Frågan vi bör ställa oss är behövs skolan då som byggnad och hur ser pedagogens roll ut i denna nya skolan?

Inläggsförfattare: Skribent