Robotlärare del två

Mitt förra inlägg med rubriken Robotlärare fick några kommentarer. En av dem handlade om att vi har ett behov av mänsklig kontakt och att datorn kommer bara att vara ett komplement. Jag insåg då och något jag även skrev i en kommentar att mitt svar kräver nog ett nytt inlägg på denna bloggen. Så här kommer det. 😉

Det är, enligt min mening, så lätt att blanda ihop funktion och verktyg. Ta dagstidningar som ett exempel. De kanske trodde de levde på att serva läsarna med nyheter men finansieringen kom från annonser. De hade under många år monopol på annonsmarknaden och då speciellt den lokala. De trodde nog ingen skulle kunna hota dem.

Nu inser även de att klocka klämtar för dem. Annonsörerna har dragit någon annanstans när besökarna lämnade papperstidningen. Dessutom får annonsörerna mycket mer valuta för pengarna i andra medier som Google AdWords eller Facebook. Vi som annonserar i digitala medier ser precis vad vi får ut av våra investerade pengar och kan precis räkna ut vilka annonser som genererar vilka affärer. Något som var mer eller mindre omöjlighet i det gamla annons paradigmet. Vilket i sin tur ökar förändringsprocessen ytterligare.

Dagens pedagogiska institutioner tror sig sitta lika säkert som den lokala tidningen gjorde bara för några år sedan. Detta trots att vi alla som har barn inser att mycket av lärandet inte längre sker i skolan. Barnen letar på internet, ser program i sina mobiltelefoner, frågar kunniga på nätet osv. Den kommunikativa plattformen finns där alltså. Dessutom har något ännu viktigare skett beteendet har förändrats. Förväntningen att svaren finns digitalt finns redan i målgruppen.

Det som fattas är att den digitala plattformen blir smartare och kan anpassa sig efter lärandesituationen. Att den lär sig när, var och hur den skall möta kunskapshungriga elever. Kunskap som fram till nu har suttit i huvuden på pedagoger. Det har inte funnits en digital plattform som har varit så avancerad att den har klarat av alla dessa avvägande.

Men precis som ett barns utveckling börjar med att vända sig från rygg till mage och omvänt. Har digitala verktyg tagit sig an enklare uppgifter. Det finns nog inte en pedagog idag som inte uppmuntrar sina barn att prova program som lär de multiplikationstabellen eller engelska glosor. De digitala plattformarna har alltså nått första nivåerna i att vara pedagogiska plattformar.

Utvecklingen går snabbt och det var poängen med mitt tidigare inlägg. Det som sker nu är att de digitala verktygen hoppar snabbt över att lära sig sitta, att lära sig krypa och att lära sig gå. Snabbare än vad vi tror kommer de att lära sig springa.

När det händer kommer hela rollen som pedagog att utmanas. Att använda digitala verktyg i undervisningen kommer inte då längre att handla om att söka information på nätet och lära sig sammanställa den. Inte heller om att använda digitala verktyg vid redovisningar eller att skapa MOOC där människor fortfarande står för huvuddelen av lärandet.

Det handlar istället om att till stora delar ersätta den mänskliga pedagogen med en digital plattform som tar över huvuddelen av barnens pedagogiska utveckling. Precis som journalister ersätts av program som skriver artiklar eller läkaren som ersätts av en operationsrobot eller andra administrativa jobb som vi trodde det krävdes människor för.

En av de viktigaste faktorerna för denna utveckling kommer att vara liknande som den vi annonsörer har insett. När man växlar till en digital plattform så får man på köpet tydligt underlag på vad som fungerar och inte gör det. Det kommer att bli väldigt tydligt vilka pedagogiska metoder och angreppssätt som fungerar och vilka som inte gör det. Dessutom precis som alla annan digital utveckling så innebär det i sin tur att utvecklingen kommer att accelerera. Ju mer data vi har och desto fler som använder verktyget. Desto mer vet vi vad som fungerar och kan förbättra metoderna. Återkopplingen blir snabbare och tydligare, vilket kommer att öka utvecklingstakten ytterligare. Som i sin tur kommer att lämna alla andra plattformar bakom sig.

Dagens pedagoger står alltså inför betydligt större förändringar än att kunna hantera PowerPoint eller andra digitala verktyg. Det kan vara så att deras roll reducerar betydligt till en enkel handläggare ELLER så kommer det att krävas betydligt mer. Det kan bli så att morgondagens pedagoger kommer att vara spjutspets experter med lång och kvalificerad utbildning på hög nivå.

Inläggsförfattare: Skribent